Органичният памук става все по-популярен, благодарение на ползите, които носи, особено за Вашата малка звезда. Разликата между органичния памук и нормалния памук е в производствения процес. С цел намаляване цената на суровините, нормалният памук се произвежда с употреба на редица вредни химикали, синтетични оцветители и други токсични вещества, много от които се считат за най-токсичните химикали в света. От друга страна, органичният памук се отглежда без използването на такива химикали, които оказват неблагоприятно въздействие върху здравето и околната среда. Методи, като пускане на полезни насекоми, ивично косене на люцерната, както и нови машини за плевене, помагат за намаляване на замърсяването на почвата, опазване на околната среда, спестяване на енергия и осигуряване на дългосрочна перспектива за устойчива икономика и по-чисто бъдеще за нашите деца. За да научите повече, моля, вижте таблицата по-долу, която показва по-подробно разликите между биологичния и конвенционалния памук.

Най-значителното предимство на продуктите, произведени от органичен памук, е тяхното положително въздействие върху здравето на потребителите. Кожата на Вашето бебче е пет пъти по-чувствителна от тази на възрастните и затова реагира лесно на вредни химикали. Всички вредни химикали в нормалния памук могат да причинят кожни раздразнения, обриви, алергии и дори главоболия. Облеклата от органичен памук са също по-меки и нежни от обикновения памук и следователно по-удобни за Вашата малка звезда!

Приблизително 20 милиона тона памук се произвеждат всяка година в около 90 страни по света. Земеделието е най-големият източник на замърсяване на околната среда в повечето страни. Около 25% от използването на инсектициди и повече от 10% от употребата на пестициди в световен мащаб се използват за отглеждането на памук (WWF). Проучвания показват, че използването на синтетични торове, почвени добавки, дефолианти и други вещества сериозно засяга земята, въздуха, водата и здравето на хората, живеещи в конвенционалните райони за отглеждане на памук, както и други живи същества. Когато памукът се отглежда органично, не се използват никакви химикали или вредни пестициди. При органичния памук се използват органични производствени методи, които подпомагат биоразнообразието и екосистемите, подобряват качеството на състава на почвите, използват по-малко вода и помагат за предотвратяване на замърсяването на подземните води.

Освен че се подпомага околната среда, условията на труд за фермерите са по-добри, а малките ферми пестят пари, като не се налага да купуват големи количества пестициди. Също така, чрез липсата на контакт с токсични пестициди, работниците избягват здравословни проблеми и дори смърт, често срещани при производството на неорганичен памук.

 

Най-голяма полза имат потребителите. Все повече и повече родители обръщат внимание на тъканта на дрехите на техните мъници, защото са загрижени за здравето на тяхната малка звезда. Ето някои от основните предимства на дрехите от органичен памук:

•Дрехите от органичен памук не дразнят и са безопасни за кожата. Те не причиняват алергии, обриви и зачервяване.
•Органичният памук е по-издръжлив, защото структурата на нишките е запазена, а не разрушена от химическа намеса.
•Влакната на органичния памук са гладки и правят тъканта изключително мека и нежна.
•За производството на органични тъкани се използват само естествени и екологични багрила.

Ето защо, влакната от органичен памук могат да се нарекат най-щадящите кожата, най-успокояващите и най-безвредните натурални влакна. Органичният памук е идеалният материал за защита и почистване на новородени бебета. Той също така може да бъде използван безопасно в операции, при които замърсяване от какъвто и да е вид може да бъде фатално.

Недостатъци: Единственият недостатък на органичният памук е цената, която е по-висока от тази на конвенционалния памук. Това се дължи на по-малкия обем производство на органичен памук и по-високите цени на органичните торове, пестициди и фунгициди. Също така, земеделието при органичния памук изисква повече ръчен труд, отколкото земеделието при конвенционалния памук. Осведомеността през последните години относно ползите от органичния памук обаче, е увеличила търсенето му, а по този начин се увеличава и самото производството. С увеличаване броя на земеделски стопани, насочващи се към отглеждане на органичен памук, цените, със сигурност, ще паднат скоро. Колкото по-големи са търсенето и производството на органичен памук, толкова по-ниски са производствените разходи за единица продукция, съответно, толкова по-ниски са цените за крайния купувач.

Ако все още не сте убедени, че конвенционалният памук е злодеят в нашата история, моля вижте таблицата по-долу, която показва по-подробно разликите между органичния и конвенционалния памук.

Органичен памук: Земята винаги е детоксикирана.
Конвенционален памук: Земята не е детоксикирана.

Органичен памук: В производството на органичен памук се използват само сурови семена, а генетично модифицираните семена никога не се използват.
Конвенционален памук:
Семената се третират с фунгициди и инсектициди.

Органичен памук:  Използват се органични торове / оборски тор. Благодарение на увеличеното количество органични вещества в почвата, водата се задържа много по-ефективно.
Конвенционален памук: Изкуствените / химическите торове се използват при производството на конвенционален памук. Необходимо е интензивно напояване, като количеството вода, нужно за 1 кг неорганичен памук е 20 000 л., еквивалентно на вече произведени тениска и чифт дънки (WWF). В почвата няма органични вещества, следователно водата не се задържа и много поливна вода се губи.

Органичен памук: Използват се органични / билкови пестициди и инсектициди. Използват се насекоми и органични земеделски практики за контрол на насекомите. Понякога се използват растения-капани, които да държат насекомите далеч от памука.
Конвенционален памук: Използват се изкуствени / химически пестициди и инсектициди. Ефектите от контакт с пестициди, включват вродени дефекти, репродуктивни нарушения и по-слаба имунна система.

Органичен памук: Извършва се периодична смяна на културата, което подсилва и обогатява почвата.
Конвенционален памук: Изтощаването на почвата се дължи на преобладаващото отглеждане на монокултури.

Органичен памук: При производството на органичен памук плевелите се отстраняват ръчно или механично, а не чрез химическо унищожаване.
Конвенционален памук: Плевелите се унищожават, като се използват хербициди.

Органичен памук: Не засяга тяхното местообитание. По-скоро насърчава тяхното обитаване.
Конвенционален памук: Има фатални последствия за много малки животнки и насекоми като сови, змии, земни червеи, жаби и др.

Органичен памук: Влияе отрицателно върху екологичното равновесие, поради обезлесяването (необходимо, за да се направи място за отглеждане), но не толкова много.
Конвенционален памук: Влияе отрицателно върху екологичното равновесие, поради обезлесяването и широкото използване на токсични химикали. Токсичните химикали засягат и общността чрез водата, тъй като те попадат във водоснабдяването.

Органичен памук: Окапването на листата е сезонено/естествено
или чрез воден контрол.

Конвенционален памук: Химическо обезлистяване.